Student & Starter: Neem goed werkgeverschap op als eis bij subsidie!

Al eerder liet Student & Starter weten het onwenselijk te vinden dat de gemeente bijdraagt aan het ontstaan van onbetaalde werkervaringsplekken. Daarom is het belangrijk dat eisen gesteld worden om een einde te maken aan de wildgroei van slechte werkervaringsplekken. De wethouder heeft nu op een aantal eisen waarop wij als Student & Starter hebben aangedrongen toegezegd!

De gemeente maakt vrij structureel gebruik van werkervaringsplekken als instrument en daarom vinden wij dat zij het voortouw moet nemen in het bestrijden van slechte werkervaringsplekken door hardere eisen te stellen en beter de kwaliteit te waarborgen. Vaak zien we vacatures voorkomen waarbij een werkervaringsplek daadwerkelijk een onbetaalde baan behelst. Werkervaringsplekken vereisen bijvoorbeeld paradoxaal genoeg dat de toekomstige werknemer al werkervaring heeft. Wij vinden dit misplaatst, want juist de werkervaringsplek zou mensen zonder ervaring moeten aannemen zodat zij daarna kunnen solliciteren mèt werkervaring! Wij kunnen daarom niet anders concluderen dan dat werkervaringsplekken vaak bedoeld zijn om kosten te besparen in plaats van een leerzame werkplek te bieden aan mensen. Lees meer over de slechte gevolgen die dat heeft in ons vorige artikel hierover: onbetaalde werkervaringsplekken

Natuurlijk zijn er ook goede werkervaringsplekken, maar deze moeten wat ons betreft wel aan een aantal eisen voldoen. Ten eerste moet leren het hoofddoel zijn waarbij centraal staat dat het gaat om een additionele kracht in het bedrijf en niet om een reguliere werknemer. Ten tweede moet een duidelijk leerplan opgesteld worden, om het leerproces te waarborgen. Ten derde willen we graag dat er een degelijke vergoeding tegenover staat om mensen te motiveren en omdat zij vaak veel uren of zelfs fulltime meedraaien en werk leveren.

We hebben nu in de commissie bereikt dat de wethouder gaat werken aan een aantal oplossingen waarop Student & Starter heeft aangedrongen. Zo gaat de wethouder met de arbeidsinspectie in overleg om een toegankelijke plek te bieden aan mensen om vragen te stellen over hun rechten. Dit is nodig zodat mensen gemakkelijk hulp kunnen krijgen van de arbeidsinspectie wanneer ze bijvoorbeeld op een slechte werkervaringsplek zitten. Voor de werkervaringsplaatsen waar de gemeente zicht op heeft is het makkelijker ingrijpen. Voor de overige werkervaringsplekken is het daarom essentieel dat de arbeidsinspectie toegankelijk is.

Verder heeft de wethouder toegezegd om te kijken of goed werkgeverschap kan worden aangenomen als subsidie-eis omdat we vaak zien dat door de gemeente gesubsidieerde instellingen slechte werkervaringsplekken aanbieden. Met de subsidie-eis hopen we dat goed werkgeverschap van gesubsidieerde instellingen beter gecontroleerd kan worden en geen slechte werkervaringsplekken meer worden aangeboden. Want we moeten allemaal ergens beginnen en het liefst wel op een zo waardig mogelijke manier!